GILDA Tutoriál 

(tutorial for users), Bratislava  24. - 25. 4. 2009

________________________________________________________________________________________________________

Oboznámenie sa s gridom, Gildou, spúšťanie úloh...

enigmuska@gmail.com 

                         Ako sa prihlásiť do Gildy?    

                                    Spúšťanie úloh v gride

                 middleware gLite

                 niečo o jazyku jdl

 

            Užitočné informácie nájdete na: http://library.nesc.ed.ac.uk:8080/egee

24.4.2009 25.4 2009
10:00 - 11:00  Čo je to grid 10:30 - 11:00  Zopakovanie
11:15 -12:00   Čo je Gilda, ako sa prihlásiť 11:15 - 12:30  Priblíženie problematiky
12:00 - 13:00  Prestávka 12:30 - 13:00  Prestávka
13:05 - 15:00  Spúšťanie úloh 13:05 - 14:30  Rôzne projekty
15:15 - ?      Praktické cvičenia 14:35 - ?      Praktické cvičenia

                  

 

     

             "3-D rendering of a city" (úloha spustená cez GILDA Grid Demonštrátor)        

 

 

                   

           "3-D renderinf of the human DNA" (úloha spustená cez Gilda Grid Demonštrátor)